Eerstelijn Expertiseteam Neurorevalidatie Waterland

Mijn mogelijkheden goed benutten.

Meer grip op mijn dagelijks leven.

 

Missie

Het regionale multidisciplinaire samenwerkingsverband van professionele eerstelijnszorgverleners zet zich in voor begeleiding en behandeling van NAH-cliënten in de eerste lijn in de regio Waterland.

 

Via het uitwisselen van kennis, kunde, affiniteit en ervaring en via afstemming tussen de zorgverleners wil het samenwerkingsverband de begeleiding en behandeling van NAH-cliënten en mantelzorgers in de eerstelijnszorg verbeteren.

Visie

Het leveren van goede zorg aan NAH-cliënten in iedere fase na de diagnose vraagt om een integrale, deskundige en samenhangende behandeling en begeleiding die aansluit bij de specifieke omstandigheden van de cliënt. Daarnaast moet het voor patiënt(systeem) en verwijzer eenvoudig zijn om bij de eerstelijnszorgverleners met de juiste kennis terecht te komen.