Eerstelijn Expertiseteam Neurorevalidatie Waterland

Mijn mogelijkheden goed benutten.

Meer grip op mijn dagelijks leven.

 

Diagnose niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Jaarlijks krijgen 130.00 mensen te horen dat ze een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben. Een beroerte, een hersentumor of hersenletsel door een ongeval vallen onder NAH. De diagnose NAH heeft veel gevolgen die niet altijd zichtbaar zijn. Vaak wordt er een revalidatieprogramma aangeboden tijdens verblijf op een revalidatieafdeling.

 

Problemen thuis

 

NAH betekent dat u veel moet aanpassen in het dagelijks leven. Hoeveel en waarbij dat nodig is, wordt na thuiskomst pas echt duidelijk.  Veel mensen zeggen dat de problemen pas echt beginnen als ze weer thuis zijn en hun oorspronkelijke leven oppakken. Het kan ook zijn dat u na verloop van tijd tegen problemen aanloopt. Bijvoorbeeld het lopen binnen- en buitenshuis gaat moeilijker of u heeft moeite om uw huishouden te organiseren. Het kan ook zijn dat het praten steeds moeilijker gaat waardoor u onzeker wordt in het contact met anderen. Dit kan komen doordat u minder gaat bewegen en/of langzaam achteruit gaat.  Daarnaast kunnen de behoeftes of eisen die u stelt aan de kwaliteit van het dagelijks leven veranderen waardoor u nieuwe hulpvragen krijgt.

 

Het Eerstelijn Expertiseteam Neurorevalidatie Waterland biedt u hulp bij deze (specifieke) problemen.

Eerstelijn Expertiseteam Neurorevalidatie Waterland (EENW)

 

Het gespecialiseerde multidisciplinaire team (fysiotherapie, ergotherapie en logopedie)  werkt in de eerste lijn binnen de regio Waterland. De behandelaars bieden onderzoek, behandeling en advies bij problematiek die veroorzaakt wordt door hersenletsel. Afhankelijk van uw problemen en hulpvragen kan u door een of meerdere paramedici worden behandeld.

Wij werken samen met u aan een zo optimaal mogelijk functioneren in en om het huis en in de maatschappij.  Het is belangrijk  dat u uw sociale leven weer op kan pakken.

Team gespecialiseerde zorgverleners

 

Het leveren van goede zorg aan mensen met NAH, in iedere fase na de diagnose, vraagt zorg op maat. Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat u wordt behandeld door gespecialiseerde zorgverleners die goed samenwerken. Wij zijn een samenwerkingsverband van gespecialeerde, geschoolde en kwaliteitsgeregistreerde paramedici. Wij hebben ervaring, kennis en affiniteit met het behandelen van mensen met NAH.

 

 

“…de ruime ervaring en de aanwezige kennis

stralen het noodzakelijke vertrouwen uit…”

 

Zorg op maat

Wij zijn er op gericht om er, samen met u, voor te zorgen dat het dagelijks functioneren zo optimaal mogelijk verloopt. We leren u gebruik te maken van uw mogelijkheden en om te gaan met uw beperkingen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het verbeteren van uithoudingsvermogen en kracht met de fysiotherapeut om weer in de buurt boodschappen te kunnen doen.

 

Het plannen van activiteiten in het huishouden met de ergotherapeut kan er voor zorgen dat het organiseren van het huishouden beter lukt. De logopedist kan u helpen om de communicatie met uw partner en/of uw familie te verbeteren. In overleg met u wordt een plan van aanpak gemaakt om uw doelen te bereiken. Op deze manier is voor alle partijen duidelijk waaraan we gaan werken en hoe we dat gaan doen.

Afhankelijk van de doelstelling en uw mogelijkheden bepalen we of de behandeling thuis of in de praktijk plaatsvindt.

 

Wanneer er meerdere behandelaars van EENWaterland betrokken zijn bij uw behandeling vindt er regelmatig overleg plaats tussen de behandelaars om de behandelingen goed op elkaar af te stemmen. Indien nodig zullen we gericht doorverwijzen naar andere hulpverleners, zoals een psycholoog, maatschappelijk werker, revalidatiearts of neuroloog.